Laddar...

Skräddarsydd hemtjänst!

Hem Partner

Vi erbjuder ett brett utbud av tjänster i hemmet, både traditionella hemtjänster men även datorsupport, gräsklippning, hårklippning och mycket mer.

Oavsett om du beviljats hemtjänstbidrag från kommunen eller om du är en privatperson som vill ha hjälp med hushållsnära tjänster så kan vi hjälpa just dig.

På sidan Våra tjänster kan du läsa mer om alla tjänster som vi kan utföra. Tveka inte att ta kontakt med oss om du önskar något som inte står med på sidan, troligen har vi kompetensen även inom det du söker.

Vi levererar idag hemtjänst och hushållsnära tjänster i Gävle. Är du nyfiken på våra tjänster i andra närstående

Tjänster

Stöd i hemmet med RUT, ROT och RIT som tilläggstjänster

Serviceinsatser, Städ, Flyttstädning

Hemtjänst och egenvårdsstöd, Ledsagning

Massage, Fotvård, Hårklippning

Hjälp med inköp

Snöskottning, Gräsklippning & annan trädgårdshjälp

Hantverkstjänster

Välkommen till oss

Kontakta oss idag

Kvalitet & Miljö

Kvalitetsledningssystem

Målet med kvalitetsarbetet inom Hempartner Service & Utveckling AB är att våra kunder – och medarbetare och samarbetspartners – ska uppleva att vi står för professionalism, tillförlitlighet och omtanke. Kvalitetsarbetet ska vara långsiktigt, präglat av ett förebyggande synsätt och kännetecknas av god kvalitet i alla sammanhang. Kundernas behov och önskemål ska alltid stå i centrum.

För att nå våra kvalitetsmål är vi måna om att vara en lärande organisation, som utifrån uppföljningar satsar på ständiga förbättringar. Vår vision ”att stärka individen” och våra grundläggande värderingar ”kompetens, engagemang och hjälpsamhet” är ledstjärnor i allt vi gör.

Utgångspunkten för vårt kvalitetsarbete är Socialtjänstlagen, Hälso- och sjukvårdslagen samt LSS.Det kvalitetsledningssystem vi har bygger på Qivos modell för kvalitet i vård och omsorg vilket genomsyrar all verksamhet inom Hempartner Service & Utveckling.

De metoder och arbetssätt vi tillämpar i organisationen säkrar, följer upp och utvecklar verksamheten på alla nivåer.

Miljöledningssystem

HemPartner Service & Utveckling har ett utvecklat miljöledningssystem som baseras på ISO 14001. Vi arbetar för en hållbar resursanvändning och miljömedvetenhet.

Företaget agerar alltid på ett miljömedvetet sätt och vi beaktar och applicera aktiv miljömedvetenhet i uppdragets genomförande. Vi strävar efter att minimera negativt miljöpåverkande faktorer i verksamheten genom att bland annat göra miljömedvetna inköp där så är möjligt. Vi ställer även höga krav på våra samarbetspartners och underleverantörer att de följer ställda miljökrav. Dessa krav återspeglas och regleras i avtal. Vår filosofi är att endast använda de resurser och produkter som vi behöver. Det betyder att vi arbetar genom att strömlinjeforma miljöarbetet inom områdena; (1) inköp av varor och produkter; (2) eget arbete; (3) energi; (4) sopor och avfall. Vi har i vårt senaste möte 30 jan 2017 uppdaterat och beslutat om följande mål:

Medarbetare

Vårt glada gäng på HemPartner

Madeleine Lindh Stjärnström

076-827 00 12

[email protected]

Stefan Sundin Persberger

070-532 98 99

[email protected]

Veronica Stjärnström


[email protected]

Kontakta oss

Hitta till oss

Fältskärsleden 18

HemPartner Service & Utveckling AB

Fältskärsleden 18
802 80 Gävle
026-120012
[email protected]

Verksamhetsansvarig Gävle

Stefan Sundin Persberger : 070 532 98 99
Madeleine Lindh Stjärnström : 076 827 00 12

Öppettider

Växeln når du under vardagar och säkrast mellan kl. 09-11 och 13-15 (med undantag för ändrade öppettider under vissa säsonger). Helgdagar har kontoret stängt.

Du är välkommen att besöka oss på kontoret. Tänk dock på att boka en tid så att vi säkert är här.